AyS se adjudica la formación de diseño con NX que se impartirá próximamente en el CFPA. Abiertas las inscripciones

Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA)

C/ Manuel Gallardo s/n 08760 Martorell

Disseny especialitzat amb SIEMENS NX-CAD

OBJECTIU:

Capacitar a l’alumne/a d’alts coneixement en Siemens NX CAD. Un sistema CAD global d’ús en grans multinacionals del sector de l’automoció, i amb un fort creixement en el mercat. L’alumne aprendrà a modelar en sòlids, modelat de superfícies, assemblatges complexes, dibuix en pla… a més rebrà nocions de NX CAE i de les normatives específiques que regeixen el sector de l’automoció segons cada OEM.

DESTINATARIS:

 • Professionals amb coneixements de dibuix que vulguin adquirir coneixements CAD.
 • Delineants, tècnics i enginyers que vulguin aprendre a dominar l’eina Siemens NX.Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur (tot i que un 20% de persones treballadores en actiu poden formar part)..

TEMARI:

 • Qüestions generals i peculiaritats del disseny mecànic CAD (5h) 
 • NX CAD, conceptes generals, interfície, entorn de modelat, variables de l’entorn i instal·lació del programa (5h) 
 • Disseny 2D integrat en un sistema 3D (15h) 
 • Operacions de modelat basat en Sòlids (50h) 
 • Disseny directe amb Shyncronous Technology (15h) 
 • Disseny CAD amb assemblatges o conjunts (30h) 
 • Disseny Paramètric, gestió d’atributs (25 hores) 
 • Operacions basades en superfícies (45h) 
 • Disseny de dibuix en pla (20h) 
 • Requeriments i normativa de treball amb NX CAD en l’entorn de l’automoció (5h) 
 • Fabricabilitat dels dissenys CAD, conceptes basics de CAE (5h) 
 • Inserció laboral, mediambient i igualtat d’oportunitats (10 hores)

Fitxa curs Disseny especialitzat amb SIEMENS NX-CAD